Welcome Khách

thuvien.ucoz.com

[ Truyện mới · RSS ]
  • Page 1 of 1
  • 1
Thư viện online » Phòng đọc trực tuyến » Tôn giáo » Khai thị Quyển 3
Khai thị Quyển 3

Mục lục:

1. Nhân Nào Quả Nấy

2. "Lấy Giả Làm Thật"

3. Thấm Nhuần Nghĩa Lý Kinh Ðiển

4. Sự Lập Nguyện Phải Ðược Phát Xuất Từ Lòng Chân Thành

5. Vạn Phật Thánh Thành - Cảnh Tiên Giữa Chốn Nhân Gian

6. Vạn Sự, Nhẫn Là Quý

7. Sống Ở Ðạo Tràng Phải "Tùy Chúng"

8. Phiền Não Là Bồ Ðề

9. Làm Thế Nào Ðể Dứt Trừ Phiền Não

10. Khai Thị Nhân Ngày Lễ Tắm Phật

11. Nhân Quả Vay Trả, Mảy May Chẳng Sai

12. Thức Ăn Cho Tinh Thần

13. Mưu Sanh và Mưu Tử

14. Bí Quyết Học Thuộc Lòng Kinh Ðiển

15. Pháp Vị Chân Thật

16. Kẻ Cướp Trong Nhà Khó Ðề Phòng!

17. Không Nên Có Thái Ðộ Cống Cao Ngã Mạn Ðối Với Tam Bảo!

18. Bớt Dùng Lời Khách Sáo

19. Cảm Kích Ân Ðức Của Chư Phật và Bồ Tát

20. Làm Thế Nào Ðể Có Ðược Trí Huệ Hơn Người

21. Học Pháp Quý Ở Thực Hành

22. Sửa Ðổi Lỗi Lầm, Nghiệp Tội Sẽ Tiêu Tan

23. Tánh Ðịnh, Ma Phục

24. Lòng Hiếu Thảo Chí Thành Cảm Ðộng Ðến Trời Ðất

25. Quả Thuấn Ðốt Thân Cúng Phật

26. Nhân Duyên Khiến Quả Năng Xuất Gia

27. Không Thể Phung Phí Của Trời!

28. Cần Phải Kiểm Tra Những Sách Xuất Bản

29. Tu Ðạo Cần Phải Quý Phước Cầu Huệ

30. Tính Nóng Nảy Là Nhân Duyên Chướng Ngại Việc Tu Ðạo

31. Cảnh Giới của Bậc A La Hán Chứng Ðạo

32. Vì Sao Cần Phải Niệm Phật

33. Con Người Có Cần Trọn Ðạo Hiếu Hay Chăng?

34. Thế Nào Là Thiện-Tri-Thức

35. Như Người Uống Nước, Nóng Lạnh Tự Biết

36. Bớt Nói Chuyện, Dụng Công Cho Nhiều

37. Tham Thiền Cần Lúc Nào Cũng Nhớ Như Vậy

38. Vì Sao Không Tương Ưng Với Ðạo

39. Phải Cẩn Thận Khi Giảng Kinh Thuyết Pháp

40. Học Gương Người Hiền Mới Là Bậc Dũng Sĩ

41. Sáu Ðại Tông Chỉ của Vạn Phật Thánh Thành

42. Người Tu Hành Không Ðược Phan Duyên

43. Khai Ngũ Nhãn Mới Thấy Ðược Rồng Thật

44. Ðời Người Như Giấc Mộng, Hãy Thức Tỉnh

45. Thế Nào Là "Ngũ Suy Tướng Hiện"

46. Trong Ðạo Tràng Phải Cẩn Thận Nơi Lời Nói và Việc Làm

47. Người Tu Ðạo Không Nên Ích Kỷ

48. Noi Gương Ðịa Tạng Vương Bồ Tát

49. Hãy Chấp Nhận Sự Chỉ Trích Vô Lý

50. Khuyên Con Dâu Nên Hiếu Thảo Với Cha Mẹ Chồng

51. Ðạo Tặc Trở Thành Hiếu Tử

52. Bốn Giai Ðoạn Tất Yếu Của Ðời Người

53. Một Cuốn Kinh Rất Khó Tụng

54. Rèn Luyện Nhân Cách Cao Thượng

55. Lầu Cao Vạn Trượng Ðều Từ Dưới Ðất Xây Lên

56. Hãy Học Cho Giỏi Mới Trọn Vẹn Ðạo Hiếu

57. Nghĩa Vụ Giáo Dục của Vạn Phật Thánh Thành

58. Trẻ Em Là Rường Cột Của Nước Nhà

59. Thế Nào Là Ðôn Phẩm, Thế Nào Là Lập Ðức

60. Ðồng Tính Luyến Ái - Chính Là Tự Ðào Mồ Chôn Mình

61. Tiền Bạc Có Thể Hại Ðến Thân Mạng

62. Kiến Tạo Một Nền Tảng Kiên Cố

63. Khổng Tử - Nhà Ðại Giáo Dục

64. Cái Ðạo Của Bậc "Ðại Học"

Sơ Lược Tiểu Sử Hòa Thượng Tuyên Hóa

Mười Tám Ðại Nguyện Của Hòa Thượng Tuyên Hóa

Tám Quy Luật của Viện Phiên Dịch Kinh Ðiển

Chú Thích


admin đăng vào lúc 8:50 PM, ngày 31-12-2016.

Thư viện online » Phòng đọc trực tuyến » Tôn giáo » Khai thị Quyển 3
  • Page 1 of 1
  • 1
Search: