Welcome Khách

thuvien.ucoz.com

Home » Sách thành viên » Sách thành viên [ Đăng sách ]

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên
DOWNLOAD 29-12-2016, 9:28 PM
Thái-Thượng Cảm-Ứng-Thiên, là pho kinh sách chỉ dẫn chúng sinh bỏ ác
hướng thiện, rời họa được phúc. Nội dung cũng như lời văn của Cảm-Ứng-Thiên đều rất dễ hiểu. Từ cổ chí kim, phàm hành trì theo lời chỉ dẫn trong kinh đều có cảm- ứng.
Transitions: 931 | Rating: 0.0/0 | Tags: Tôn giáo
Total comments: 0
Vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để bình luận.
[ Đăng ký | Đăng nhập ]
Site menu
Login form

Liên kết
Search
Thông báo
Do trang web bị Google báo cáo vi phạm bản quyền bên phía hosting khóa web nên ad block mục Ebook nên chỉ có thành viên mới có thể download. Thanks!
Our poll
Bạn có muốn đọc sách trực tuyến không
Tổng kết quả: 44