Welcome Khách

thuvien.ucoz.com

Home » Files » Thư viện » Tôn giáo

Thiên đạo pdf
[ · Download ]
File size: 132 KB
File type: pdf
Year: 1963
Pages: 148
Download: 602
Added: 9:55 AM 06-09-2009

ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ
(Tam Giáo Qui Nguyên Ngũ Chi Phục Nhứt)

 

THIÊN ĐẠO

 

Soạn giả:   NGUYỄN TRUNG HẬU
PHAN TRƯỜNG MẠNH

 

Nhà sách MINH TÂM
xuất bản và phát hành
1963

MỤC LỤC

 

 • Văn thư của Cao Tiếp Đạo
 • Đề từ của cụ Nguyễn Hữu Đắc
 • Tựa của cụ Huệ Lương
 • Lời soạn giả

I.- PHẦN GIÁO ĐIỀU

 • CHƯƠNG THỨ NHỨT
  Võ trụ quan
  • Sự sống trong cõi hư linh
  • Vô Cực
  • Ba Ngôi
  • Cuộc sáng tạo
 • CHƯƠNG THỨ HAI
  • Hồn thể con người
  • Nhơn hồn sau khi giải thể
 • CHƯƠNG THỨ BA
  • Kiếp luân hồi
  • Luật nhơn quả
  • Thời gian báo ứng
  • Nhồi quả
  • Bổn giác
  • Quan niệm về Thiện và Ác
  • Bản ngã
  • Chơn ngã
 • CHƯƠNG THỨ TƯ
  Sự sống ở cõi hữu hình tức là Thế gian
  • Phương pháp tu hành
  • Thất tình
  • Tham dục
  • Ăn chay
  • Nước nào cũng trọng sự ăn chay
  • Ăn chay đối với khoa học
  • Ăn chay đối với luân lý
  • Ăn chay đối với Tôn giáo
 • CHƯƠNG THỨ NĂM
  • Đức tin sáng suốt
  • Cơ khảo thí
  • Cơ thử thánh (cách Thần Tiên huấn luyện người học đạo)
  • Cơ bút phổ thông (sự tiếp xúc của cảnh vô hình với cảnh hữu vi)
  • Biệt phân tà chánh
  • Cơ bút huyền bí (mật pháp bí truyền)
  • Cơ bút là chi? Cơ mầu nhiệm của Trời và của Người
  • Về việc thông công của Thần Tiên
  • Cơ thể và huyền khiếu của đồng tử
  • Cơ quan đồng tử
  • Cơ bút có mấy bực và đồng tử có mấy hạng?
  • Sự lợi hại của cơ bút
  • Phương pháp duy trì cơ bút

II.- PHẦN GIÁO LÝ

 • CHƯƠNG THỨ NHỨT
  • Tôn chỉ của Đại Đạo
  • Chủ nghĩa của Đại Đạo: Bác ái - Chí thành
  • Cứu cánh của Đại Đạo
  • Phổ độ
  • Đại ân xá
 • CHƯƠNG THỨ HAI
  • Chánh thể của Đại Đạo
  • Hội Thánh
  • Cửu Trùng Đài
  • Hiệp Thiên Đài
  • Bát Quái Đài
  • Cửu Trùng Thiên
 • CHƯƠNG THỨ BA
  Lễ nghi tế tự
  • Thời Trời
  • Thờ Thiên Nhãn
  • Thời kỳ phổ độ
  • Thời kỳ giáo hóa
  • Thời kỳ qui nguyên
  • Thờ Tổ tiên
  • Ý nghĩa sự lạy
  • Lễ nhạc
 • CHƯƠNG THỨ TƯ
  • Giới luật
  • Ngũ giới
  • Trai giới
 • CHƯƠNG THỨ NĂM
  • 12 điều tín ngưỡng căn bản của Đại Đạo

Donation - Quyên góp
Category: Tôn giáo | Added by: Founder | Tags: cao dai
Views: 813 | Downloads: 602 | Rating: 0.0/0
Tuyết - Orhan Pamuk
Dung lượng: 908 KB
Xem : 632 | Download: 422 | Bình luận: 0 Thể loại: Văn học nước ngoài

Tổng hợp giới từ tiếng Anh
Dung lượng: 649 KB
Xem : 650 | Download: 485 | Bình luận: 0 Thể loại: Khoa học xã hội

Thành ngữ Tiếng Anh
Dung lượng: 702 KB
Xem : 595 | Download: 480 | Bình luận: 0 Thể loại: Khoa học xã hội

Total comments: 0
Vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để bình luận.
[ Đăng ký | Đăng nhập ]
Site menu
Section categories
Khoa học huyền bí
Văn học nước ngoài
Văn học trong nước
Tôn giáo
Y học
Kinh tế
Tin học
Lịch sử
Tâm lý - Giáo dục - Học làm người
Login form

Liên kết
Search
Our poll
Bạn có muốn đọc sách trực tuyến không
Tổng kết quả: 41