Welcome Khách

thuvien.ucoz.com

Home » Files » Thư viện » Tôn giáo

Tây Phương Du Ký
[ Download ] View inside
File size: 47.1Kb
File type: rar
Download: 400
Added: 7:52 PM 05-03-2011
Lời giới thiệu
Ngày 25 tháng 10 âm lịch, năm 1967, Ngài Ðại Pháp Sư KHOAN TỊNH
ngồi thiền trong động Di Lặc, núi Cưu Tiên, dãy Quế Lạc, Công Xã Thượng
Dõng Huyện Đức Hóa Tỉnh Phước Kiến, đột nhiên được Bồ Tát Quán Thế
Âm tiếp dẫn đi, khiến mất cả tông tích.
Lúc ấy, Pháp Sư được dẫn đến Thế Giới Tây Phương Cực Lạc, tham
quan các cảnh giới 9 phẩm hoa sen. Thời gian d ường như chừng 1 ngày 1
đêm, nhưng khi về đến nhân gian đã là ngày mùng 8 tháng 4 âm l ịch, năm
1973 chạy ra đã trên 6 năm 5 tháng trôi qua. Thoạt nghe thì như là vượt ra
tri thức thường tình, khó mà lý giải được. Có câu nói: "Trên trời 1 ngày,
dưới này vài năm" là vậy, cũng bởi không gian của vũ trụ không giống, khái
niệm thời gian cũng có khác, người có chút ít hiểu biết về Phật học, tất lý
nhận ra được.
Thế gian lúc ấy không thấy dấu tích Pháp S ư đâu, đổ xô đi tìm, tăng lục
cả Chùa, tìm khắp cả núi, hằng trăm cái động, lớn có nhỏ có, vẫn không thấy
tông tích của Pháp Sư, thậm chí huy động cả các đội trục vớt, đội cứu nạn b ãi
biển, cứu nạn thác ghềng vẫn không thấy. Một số thiện tín nhiệt th ành, còn
tuôn ra các huyện thành, các chợ Tuyền Châu, chợ Hạ Môn, chợ Phước Châu,
chợ Nam Bình kiếm tìm, còn gởi thơ nhờ các tỉnh huyện lân cận như huyện
Vĩnh Thái, Huyện Vĩnh Xuân, Đức Hóa, Ph ước Thanh, lăng xăng cả mấy
năm dài mà vẫn không tin tức gì cả.
Thế rồi, mọi người đều nghĩ Pháp Sư đã viên tịch trong lòng thương tiếc
vô cùng. Thật ra từ đầu đến cuối, Pháp sư chưa hề rời khỏi động Di Lạc nữa
bước. Do được Phật hộ, nhục thể để trong động những sáu bảy năm m à
không bị phát hiện, không bị mục hư, cũng không rõ là được dấu ở đâu (rất
có thể dấu ở một dạng không gia khác), về điểm nầy có các cư sĩ ở đây xác
minh được, như cư sĩ Trịnh Tú Kiên chẳng hạn.
Suốt quá trình dấn bước đến đất Phật Tây Phương Cực Lạc nầy, không
thể sánh với bất kỳ một cảnh giới nào trong mộng được. Ngài là một vị tăng
đắc đạo, không hề nói chuyện thêu đặt, vọng ngữ, mà cũng chẳng cần vọng
ngữ làm gì, hơn nữa, cảnh giới mà Pháp Sư thấy được không hề giống cảnh
giới nào của thiền định thấy, mà cả cảnh giới mà thiền định thấy, cũng chẳng
nên đem ra tiết lộ, nếu không tam bộ Thiên Long, mà cả Thiên Ma nữa cũng
có thể đến quấy nhiễu được.
Đằng nầy Pháp Sư đã nhận chỉ thị của đức Phật A Di Đà và Bồ Tát Quán
Thế Âm nên mới công khai đem chuyện mắt thấy tai nghe trong các cảnh giới
của chính phẩm hoa sen nơi Thế Giới Tây Phương Cực Lạc mà chi tiết trình
bày ra đây.
3
Phàm những người học Phật đều biết, tội đại vọng ngữ phải xuống ngục
Vô Gián, khó có ngày ra, vì thế mà những gì Pháp Sư diễn thuật về Thế Giới
Cực Lạc mà Ngài thân hành bước tới là chuyện xác thực ngày vạn lần, có tam
giới thần tiên, tám bộ Thiên Long làm chứng.
Ngoài cái thế giới ta đang sống, có một thế giới Cực Lạc mà đức Phật nói
trong kinh A Di Đà, đều là thực có, Khoan Tịnh Đại Pháp Sư làm một nhân
chứng sống về việc ấy.
Bút giả cư sĩ Lưu Thế Hoa căn cứ lời kể mà ghi lại...
Donation - Quyên góp
Category: Tôn giáo | Added by: admin
Views: 640 | Downloads: 400 | Rating: 0.0/0
A survival guide to managing employee from hell
Dung lượng: 1.04 Mb | Loại file: pdf
Xem : 166 | Download: 38 | Bình luận: 0 Thể loại: Life Skill

Nghi lễ dân gian - Nghi lễ động thổ
Dung lượng: 4.84 Mb
Xem : 1513 | Download: 713 | Bình luận: 0 Thể loại: Khoa học huyền bí

Tây Phương Du Ký
Dung lượng: 47.1 Kb
Xem : 639 | Download: 400 | Bình luận: 0 Thể loại: Tôn giáo

Total comments: 0
Vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để bình luận.
[ Đăng ký | Đăng nhập ]
Site menu
Section categories
Khoa học huyền bí
Văn học nước ngoài
Văn học trong nước
Tôn giáo
Y học
Kinh tế
Tin học
Lịch sử
Tâm lý - Giáo dục - Học làm người
Login form

Liên kết
Search
Our poll
Giao diện mới của trang web như thế nào?
Tổng kết quả: 21