Welcome Khách

thuvien.ucoz.com

Home » Files » Thư viện » Tôn giáo

Lời Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp III
[ Download · Download ] View inside
File size: 985.9Kb
File type: pdf
Download: 125
Added: 7:09 AM 23-11-2014
MỤC LỤC
Quyển 3: Năm Kỷ Sửu - Canh Dần (1949-1950)

Thánh thơ của Thượng Sanh.
Lời tựa.
Lời trần thuyết của Ban Tốc Ký.
30-01-Mậu Tý rạng 01-01-Kỷ Sửu (dl. 28-1-1949)
Giải pháp cứu thế của Đạo Cao Đài.
08-01- Kỷ Sửu (1949)
Nhơn loại phải tìm phương thuốc trường sanh là luật thương yêu.
14-01-Kỷ Sửu (1949)
Long Hoa Hội là gì?
23-01-Kỷ Sửu (1949)
Đạo Cao Đài hy sinh vì chủ nghĩa.
18 -02-Kỷ Sửu (1949)
Đức Quan Âm thể hiện cho từ hòa và nhẫn nại.
27-02-Kỷ Sửu (1949)
Tôn giáo và Đảng phái phân biệt nhau thế nào?
22-05-Kỷ Sửu (1949)
Đức Chưởng Đạo Nguyệt Tâm Chơn Nhơn.
05-05-Kỷ Sửu (1949)
Luật Đạo liên quan với luật Đời.
15-06-Kỷ Sửu (1949)
Cái án tử hình bất công của xã hội.
01-07-Kỷ Sửu (1949)
Tòa Thánh là tấm gương soi rọi đức tin.
15-07-Kỷ sửu (1949)
Đức Thượng Đế đến cùng con cái Người đời đời.
18-08-Kỷ Sửu (1949)
Công nghiệp của Đức Lý Giáo Tông.
27-08-Kỷ Sửu (1949)
Triết lý Trời-Người đồng trị.
07-04-Kỷ Sửu (1949)
Lễ Vía Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni và Bà Đầu Sư Lâm Hương Thanh.
30-10-Kỷ Sửu (1949)
Ý nghĩa sự sống của con người.
Kỷ Sửu (dl. 24-12-1949)
Cái hiếu của Đức Jésus đối với Đức Chí Tôn và cái nghĩa của Đức Chí Tôn đối lại với Ngài.
25-12-Kỷ Sửu (1949)
Tinh thần thượng võ của Chư Liệt Thánh.
01-01-Canh Dần (dl. 16-02-1950)
Lễ đầu Xuân.
08-01-Canh Dần (1950)
Mục đích nền chơn giáo là an ủi chia sống lẫn nhau.
08-01-Canh Dần (1950)
Lễ Kỷ niệm Đệ tam chu niên Quân đội Cao Đài.
15-01-Canh Dần (1950)
Làm người đứng giữa xã hội phải tìm phương lập vị mình.
01-02-Canh Dần (1950)
Ngày nào nhân loại biết yêu ái nhau là ngày hòa bình hạnh phúc.
15-02-Canh Dần (1950)
Đức Chí Tôn là cha của chơn linh, còn trí não và xác thịt là do Đức Phật Mẫu đào tạo.
15-02-Canh Dần (1950)
Ảnh hưởng triết lý đạo giáo của Đức Thái Thượng Đạo Tổ.
01-03-Canh Dần (1950)
Nhiệt tâm của Đức Cao Thượng Phẩm.
01-03-Canh Dần (1950)
Vía Đức Cao Thượng Phẩm.
13-03-Canh Dần (1950)
Tường thuật công cuộc Đức Ngài đi Đà lạt về.
27-03-Canh Dần (1950)
Tường thuật về công cuộc đi Nam vang.
02-05-Canh Dần (1950)
Lễ Hưng quốc Khánh niệm.
05-05-Canh Dần (1950)
Đáp từ lễ "Chúc Thọ" cho Ngài tại Đại Đồng Xã.
01-06-Canh Dần (1950)
Lửa oan nghiệt muôn xe, một giọt Cam lồ khôn tưới tắt.
19-06-Canh Dần (1950)
Trong cuộc lễ an táng ông Phối Sư Thượng Sách Thanh.
01-07-Canh Dần (1950)
Cái khổ của Thánh thể Đức Chí Tôn.
14-07-Canh Dần (1950)
Không có cô hồn, có chăng là ngạ quỉ.
19-07-Canh Dần (1950)
Lễ hành pháp độ thăng cho Giáo Hữu Thượng Sang Thanh.
01-08-Canh Dần (dl. 12-09-1950)
Danh từ tà và chánh trong Tôn giáo.
15-08-Canh Dần (1950)
Thảm trạng của quốc dân Việt Nam.
16-08-Canh Dần (1950)
Ban phép lành cho ba gia đình đông con.
16-09-Canh Dần (1950)
Trong buổi tiệc của nhạc sỹ tân khoa.
15-10-Canh Dần (1950)
Vía Đức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt.
15-10-Canh Dần (1950)
Thời kỳ ân xá của Đức Chí Tôn.
23-10-Canh Dần (1950)
Lễ mãn khóa Hạ sĩ quan.
11-12-Canh Dần (1950)
Trấn pháp nơi Trí Huệ Cung Thiên Hỉ Động.
16-12-Canh Dần (1950)
Đức Chí Tôn mở con đường Thiêng Liêng Hằng Sống.
26-12-Canh Dần (1950)
Trí Huệ Cung Thiên Hỷ Động là cửa Thiêng Liêng Hằng Sống của các đấng chơn linh.
Lời cảm tạ của Ban Đạo Sử.
Donation - Quyên góp
Category: Tôn giáo | Added by: admin | Tags: Cao Đài, cao dai
Views: 261 | Downloads: 125 | Rating: 0.0/0
50 bài viết về kinh nghiệm học tiếng Anh
Dung lượng: 778 KB
Xem : 835 | Download: 585 | Bình luận: 0 Thể loại: Khoa học xã hội

Nghệ thuật thấu hiểu tâm lý người khác
Dung lượng: 279 KB
Xem : 1315 | Download: 1099 | Bình luận: 0 Thể loại: Tâm lý - Giáo dục - Học làm người

Longman English Practice Intermediate
Dung lượng: 5.9 MB
Xem : 654 | Download: 477 | Bình luận: 0 Thể loại: Khoa học xã hội

Total comments: 0
Vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để bình luận.
[ Đăng ký | Đăng nhập ]
Site menu
Section categories
Khoa học huyền bí
Văn học nước ngoài
Văn học trong nước
Tôn giáo
Y học
Kinh tế
Tin học
Lịch sử
Tâm lý - Giáo dục - Học làm người
Login form

Liên kết
Search
Our poll
Giao diện mới của trang web như thế nào?
Tổng kết quả: 21