Welcome Khách

thuvien.ucoz.com

Home » Files » Thư viện » Tôn giáo

Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Tam Muội bí mật Tam Ma Gia
[ Download ] View inside
File size: 148.0Kb
File type: pdf
Download: 68
Added: 8:27 PM 22-10-2014
Vạn Tân Toản Tục Tạng Kinh _ Tập 2_ No.204

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

TAM MUỘI BÍ MẬT TAM MA GIA

Hán dịch: Chùa Đại Hưng
Thiện_Tam Tạng Đại Quảng Trí BẤT KHÔNG


(Amogha-vajra)

Việt dịch: HUYỀN THANH
Đức Ma Ha Tỳ Lô Giá Na (Mahà-Vairocana) Biến Chiếu Bạc Già Phạm
dạo chơi cung Pháp Giới cùng với Tòch Quang Hải Hội đến dự, tự thọ nhận Pháp

Lạc từ Như Lai Thọ Lượng Kim Cương hạ xuống Đại Bi Thai Tạng (Mahà-
kàrunïa-garbha-ko’sa) nói Kệ Tự Chứng là:
Quy mệnh Bản Giác Tâm Pháp Thân

Thường trụ đài sen Tâm Diệu Pháp (Saddharma-citta)

Xưa nay đầy đủ Đức ba Thân (Tri-kàya)

Ba mươi bảy Tôn trụ Tâm thành

Phổ Môn Tam Muội (Vi’sva-mukha-samàdhi) nhiều như bụi....
Donation - Quyên góp
Category: Tôn giáo | Added by: admin
Views: 251 | Downloads: 68 | Rating: 0.0/0
Project Management for business, engineering and technology, 3rd edition
Dung lượng: 5.52Mb | Loại file: pdf
Xem : 236 | Download: 115 | Bình luận: 0 Thể loại: Business

KINH DỊCH - ĐẠO CỦA NGƯỜI QUÂN TỬ
Dung lượng: 543 KB
Xem : 1263 | Download: 1332 | Bình luận: 0 Thể loại: Khoa học huyền bí

Tuyệt kỳ - Đàm Ca
Dung lượng: 60.5Kb
Xem : 364 | Download: 108 | Bình luận: 0 Thể loại: Văn học nước ngoài

Total comments: 0
Vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để bình luận.
[ Đăng ký | Đăng nhập ]
Site menu
Section categories
Khoa học huyền bí
Văn học nước ngoài
Văn học trong nước
Tôn giáo
Y học
Kinh tế
Tin học
Lịch sử
Tâm lý - Giáo dục - Học làm người
Login form

Liên kết
Search
Our poll
Bạn thích đọc sách
Tổng kết quả: 18