Giải Nghĩa KINH THIÊN ÐẠO & THẾ ÐẠO
Welcome Khách

thuvien.ucoz.com

Home » Files » Thư viện » Tôn giáo

Giải Nghĩa KINH THIÊN ÐẠO & THẾ ÐẠO
[ · Download ]
File size: 1077 KB
File type:
Download: 487
Added: 8:24 PM 08-09-2009

ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ
TÒA THÁNH TÂY NINH

 

GIẢI NGHĨA

KINH

THIÊN ÐẠO & THẾ ÐẠO

 

Soạn giả: Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng

 

Xuất bản lần thứ nhứt
Tại Hoa Kỳ Năm 2000

 

Mục Lục

 • Giới thiệu
  • Giới thiệu của CHÁNH CÔNG (Hữu Phan Quân LÊ VĂN THOẠI).
  • Tri Ân của Hiền Tài NGUYỄN VĂN HỒNG.
  • Giới Thiệu của Giáo Hữu NGỌC PHÒ THANH.
  • Lời Cầu Nguyện của Hiền Tài NGUYỄN VĂN HỒNG.
 • Thay lời tựa : Trình bày Tổng quát.
 • Những chữ viết tắt.

Phần thứ nhứt: Giải nghĩa Kinh Thiên Ðạo

Kinh Cúng Tứ Thời

 • Niệm Hương
 • Khai Kinh
 • KINH NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ
 • Phật giáo
 • Tiên giáo
 • Nho giáo
 • DÂNG TAM BỬU
 • Bài Dâng Hoa
 • Bài Dâng Rượu
 • Bài Dâng Trà
 • Ngũ Nguyện
 • PHẬT MẪU CHƠN KINH
 • Tán Tụng Công Ðức Diêu Trì Kim Mẫu
 • Kinh Giải Oan
 • Kinh Tắm Thánh

Kinh Tận độ Vong linh

 • Kinh Cầu Hồn Khi Hấp Hối
 • Kinh Khi Ðã Chết Rồi
 • Kinh Tẫn Liệm
 • Kinh Cầu Siêu
 • Kinh Ðưa Linh Cữu
 • Kinh Hạ Huyệt
 • Vãng Sanh Thần Chú
 • Kinh Khai Cửu Ðại Tường và Tieu Tường
 • Kinh Ðệ Nhứt Cửu
 • Kinh Ðệ Nhị Cửu 
 • Kinh Ðệ Tam Cửu
 • Kinh Ðệ Tứ Cửu
 • Kinh Ðệ Ngũ Cửu
 • Kinh Ðệ Lục Cửu
 • Kinh Ðệ Thất Cửu
 • Kinh Ðệ Bát Cửu
 • Kinh Ðệ Cửu Cửu
 • Kinh Tiểu Tường
 • Kinh Ðại Tường
 • DI-LẠC CHƠN KINH
 • Kinh Sám Hối
 • Bài Khen Ngợi Kinh Sám Hối
 • Bài Xưng Tụng Công Ðức Phật Tiên Thánh Thần
 • Giới Tâm Kinh

Phần thứ nhì: Giải Nghĩa Kinh Thế Ðạo

 • Kinh Thuyết Pháp
 • Kinh Nhập Hội
 • Kinh Xuất Hội
 • Kinh Ði Ra Ðường
 • Kinh Khi Về
 • Kinh Khi Ði Ngủ
 • Kinh Khi Thức Dậy
 • Kinh Vào Học
 • Kinh Vào Ăn Cơm
 • Kinh Khi Ăn Cơm Rồi
 • Kinh Hôn Phối
 • Kinh Tụng Khi Vua Thăng Hà
 • Kinh Tụng Khi Thầy Qui Vị
 • Kinh Cầu Tổ Phụ Ðã Qui Liễu
 • Kinh Cứu Khổ
 • Kinh Tụng Cha Mẹ Ðã Qui Liễu
 • Kinh Cầu Bà Con Thân Bằng Cố Hữu Ðã Qui Liễu
 • Kinh Tụng Huynh Ðệ Mãn Phần
 • Kinh Tụng Khi Chồng Qui Vị
 • Kinh Tụng Khi Vợ Qui Liễu
 • HƯỚNG DẪN tìm nghĩa các chữ khó
Bản thảo để góp ý và sửa chữa.
Chờ Kiểm duyệt của Hội Thánh.
BẢN MỚI CÓ SỬA CHỮA THEO NHỮNG GÓP Ý.
Canh Thìn  2000

Donation - Quyên góp
Category: Tôn giáo | Added by: Founder | Tags: nguyen van hong
Views: 692 | Downloads: 487 | Rating: 0.0/0
Tổng hợp giới từ tiếng Anh
Dung lượng: 649 KB
Xem : 611 | Download: 475 | Bình luận: 0 Thể loại: Khoa học xã hội

Excel 2007 VBA Macro Programming Sep 2009
Dung lượng: 7.54Mb | Loại file: PDF
Xem : 182 | Download: 118 | Bình luận: 0 Thể loại: Information Technology

Một chuyện tình đầy nước mắt
Dung lượng: 177.0Kb
Xem : 353 | Download: 98 | Bình luận: 0 Thể loại: Văn học nước ngoài

Total comments: 0
Vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để bình luận.
[ Đăng ký | Đăng nhập ]
Site menu
Section categories
Khoa học huyền bí
Văn học nước ngoài
Văn học trong nước
Tôn giáo
Y học
Kinh tế
Tin học
Lịch sử
Tâm lý - Giáo dục - Học làm người
Login form

Liên kết
Search
Our poll
Bạn ở độ tuổi bao nhiêu?
Tổng kết quả: 205