Welcome Khách

thuvien.ucoz.com

Home » Files » Thư viện » Tôn giáo

ĐẠI ĐẠO HỌC ĐƯỜNG
[ · Download ]
File size: 1.7 MB
File type:
Download: 488
Added: 10:07 AM 06-09-2009

ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ
TÒA THÁNH TÂY NINH

 

ĐẠI ĐẠO HỌC ĐƯỜNG

大 道 學 堂

Tài liệu huấn luyện chức sắc
phẩm Giáo Hữu khóa Mậu Tuất (1958)

 

Biên soạn
Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu
Bảo Thế Lê Thiện Phước

HỘI THÁNH GIỮ BẢN QUYỀN

MỤC-LỤC

PHẦN GIÁO LÝ:

 1. Đạo là gì? Giải nghĩa chữ Đạo.
 2. Tu là gì?
 3. Tâm là gì?
 4. Phương pháp tu thân.
 5. Tịnh Tam nghiệp.
 6. Đức tánh của người tu.
 7. Khái quát về Đạo Cao Đài.
 8. Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ là gì?
 9. Thánh danh Cao Đài.
 10. Tại sao Thượng Đế không phân tánh giáng trần lập Đạo.
 11. Bằng chứng ĐĐTKPĐ do Đức Thượng Đế lập ra.
 12. Tại sao thờ Thượng Đế bằng Thánh tượng Thiên Nhãn.
 13. Tại sao chỉ thờ một Thiên Nhãn thôi?
 14. Hội Thánh: Cửu Trùng, Hiệp Thiên và Bát Quái Đài.
 15. Tôn chỉ của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.
 16. Chủ nghĩa của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.
 17. Tại sao chúng ta thương cả nhơn loại?
 18. Cứu cánh của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.
 19. Đại ân xá.
 20. Cúng tứ thời có ích cho chúng ta những điều gì?
 
 1. 12 điều tín ngưỡng căn bản của Đại Đạo.
 2. Cơ khảo thí.
 3. Khái quát về Tứ Giáo: Khổng giáo, Phật giáo, Đạo giáo, Thiên Chúa giáo.
 4. Lòng tin Thượng Đế.
 5. Vũ trụ quan: Thuyết sáng tạo và thuyết lưu xuất, vô cực  ba ngôi.
 6. Cơ sáng tạo.
 7. Chơn lý.
 8. Bản ngã.
 9. Chơn ngã.
 10. Đạo đức.
 11. Mục đích đời người.
 12. Giới, Định, Huệ.
 13. Nghĩa vụ.
 14. Kiếp luân hồi.
 15. Luật nhơn quả.
 16. Thời gian báo ứng.
 17. Đời và Đạo.

PHẦN LUÂN LÝ:

 1. Làm việc là một định luật.
 2. Áp dụng sự làm việc trong Đạo Đời.
 3. Nhiệm vụ một Chức Sắc Thiên phong đối với Đời, với Đạo.
 4. Đời sống đơn giản và thanh bạch.
 5. Tinh thần kỷ luật.
 6. Nhơn phẩm.
 7. Công bình và bác ái.
 8. Lễ phép.
 9. Lòng tha thứ.
 10. Mê tín, Dị đoan.
 11. Nghĩa tương trợ.
 12. Hy sinh cho một lý tưởng.
 13. Tinh thần đoàn kết.
 14. Xã hội.
 15. Liên hệ giữa cá nhân và xã hội.
 
 1. Tôn trọng cổ tích, thắng cảnh, danh lam ...
 2. Tinh thần bảo thủ và chí tiến thủ.
 3. Bổn phận đối với cầm thú.
 4. Đức sanh của Tạo Hóa.
 5. Trí thức và tình cảm.
 6. Hòa và Đồng.
 7. Tri và Hành.
 8. Bổn phận với gia đình: Cha con, Anh em, vợ chồng.
 9. Ngũ thường.

PHẦN HÀNH CHÁNH ĐẠO:

 1. Thích nghĩa Hành Chánh Đạo.
 2. Thi hành Tân Luật.
 3. Thi hành Pháp Chánh Truyền.
 4. Thi hành Đạo Luật năm Mậu Dần.
 5. Tòa Tam giáo.
 
 1. Hội Công đồng.
 2. Thập hình của Đức Lý Giáo Tông.
 3. Cách hành quyền đối với Đạo và Đời
  • Cách hành quyền đối với Đạo
  • Cách hành quyền đối với Đời

Cáo Bạch


Donation - Quyên góp
Category: Tôn giáo | Added by: Founder | Tags: nguyen trung hau, cao dai
Views: 727 | Downloads: 488 | Rating: 0.0/0
Gia Cát Vũ Hầu Kì Độn Toàn Thư
Dung lượng: 15.5 KB
Xem : 2241 | Download: 1706 | Bình luận: 2 Thể loại: Khoa học huyền bí

Love your children the right way
Dung lượng: 2.18Mb | Loại file: pdf
Xem : 185 | Download: 32 | Bình luận: 0 Thể loại: Religion

Fundamentals of Total Quality Management
Dung lượng: 2.43Mb
Xem : 197 | Download: 123 | Bình luận: 0 Thể loại: Quality control

Total comments: 0
Vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để bình luận.
[ Đăng ký | Đăng nhập ]
Site menu
Section categories
Khoa học huyền bí
Văn học nước ngoài
Văn học trong nước
Tôn giáo
Y học
Kinh tế
Tin học
Lịch sử
Tâm lý - Giáo dục - Học làm người
Login form

Liên kết
Search
Our poll
Bạn ở độ tuổi bao nhiêu?
Tổng kết quả: 211