Welcome Khách

thuvien.ucoz.com

Home » Files » Thư viện » Tôn giáo

Con đường Thiêng Liêng hằng sống
[ Download ] View inside
File size: 164.7Kb
File type: rar
Download: 448
Added: 9:45 AM 06-09-2009
ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ
TÒA THÁNH TÂY NINH

 

 
LỜI THUYẾT ÐẠO
CỦA
ÐỨC HỘ PHÁP
CON ĐƯỜNG THIÊNG LIÊNG HẰNG SỐNG
 
Năm Mậu Tý & Kỷ Sửu (1948-1949)
 

Hội Thánh Giữ Bản Quyền
Tài Liệu Do Ban Tốc Ký Tòa Thánh Tây Ninh Sưu Khảo. Hội Thánh Giữ Bản Quyền
 
 
► Mục Lục

Lời Tựa
1.- Con Ðường Thiêng Liêng Hằng Sống Là Gì - Ba Cách Lập Vị
2.- Cung Thừa-thiên hành-hoá
3.- Hình thể Bát-quái-đài & Bích-hải (Khổ-hải)
4.- Sự ngăn cách giữ Khổ-hải với Bát-quái-đài
5.- Cực-lạc thế-giới & Hình ảnh Phật-mẫu
6.- Do Quyền-năng Phật-mẫu, mỗi khi nhìn thấy Người thì y như hình ảnh của Mẹ ta
7.- Sông Ngân-hà và Thuyền Bát nhã của Đức Quan-Thế-Âm
8.- Bí-mật huyền-vi của Bát Quái Đài & Sự vận-chuyển của Bát phẩm chơn-hồn
9.- Long-hoa-hội định-vị cho các chơn-linh
10.- Triêt-lý bí-yếu của nền Đạo & Chơn-thần là gì ?
11.- Hạnh-phúc thật của loài người là gì ?
12.- Quyền-năng bảo vệ phần hồn chúng-sanh của Tôn-giáo
13.- Quyền trị thế của Ngọc-hư-cung & Quyền giáo-hoá cuả Cực-lạc thế-giới
14.- Phương-thức tu-hành của Ngũ-chi tuy khác nhau, nhưng cùng mục-đích làm cho con người thoát khổ
15 Bí-pháp "Vị tha diệt kỷ" tức là "Dĩ công diệt tư".
16.- Luật Thương-yêu và Quyềân công chánh dìu dắt con người đi đến thốâng-nhất tín-ngưỡng.
17.- Quyền năng của Luật thương-yêu và Pháp Công-chánh & Hoà-ước của Đức Chí Tôn với loài người
18.- Hạnh-phúc chơn-thật của loài người
19.- Đức Chí-Tôn tạo nên tôn-giáo Cao-Đài cốt tạo hạnh-phúc cho nhơn-sanh & Thái bình cho địa-cầu 68
20.- Hình ảnh Phật-mẫu tại thế-gian là Đức Phật Civa & Gia-tộc thiêng-liêng của mỗi người đều hội hiệp tại cung Diêu-Trì
21.-Điều bí-mật: - Mình là gì ? - Đang làm gì ? - Và phải làm gì ?
22.- Triết-lý của Văn-minh
23.- Con đường dục tấn (Thiêng-liêng hằng sống) không có giới-hạn
24.- Tội lỗi chúng ta do tay chơn-thần của chúng ta ghi chép, nên không có cách nào chối tội
25.- Cung Phục-linh, Tông-đường Thiêng-liêng của mỗi người .
26.- Phương-pháp tự-trị của Càn-khôn vũ-trụ là ta tự trị lấy ta
27.- Bí-pháp giải thoát cho chính mình.
28.- Linh-Tiêu-Điện (Ngọc-Hư-Cung) & Triều-nghi của Đức Chí-Tôn.
29.- Sự khác biệt giữa cảnh thăng & cảnh đoạ.
30.- Cực-lạc thế-giưới chỉ là cảnh chúng ta tạm giải-thoát chứ chưa phải là cảnh tối cao tối thượng của các chơn-linh.
31.- Tông đường Thiêng-liêng của mỗi người chúng ta Đức Chí-Tôn đã dành sẵn.
32.- Giọt nước cam-lồ ( giọt nước nhành dương) là gì ? Thiệt-tướng của Niết-bàn và thiệt-tướng của Cực-lạc.
33.- Tu thì nhiều mà thành chánh-quả thì ít,vì lối vào Cực-lạc bị Kim-Quan-Sứ đón đường.
34.- Cung Hổn-nguơn Thượng-thiên, nơi Đại-Từ-phụ xuất-hiện.
35.- Lôi-âm-tự nơi ngự của Đức Di-Đà.

Donation - Quyên góp
Category: Tôn giáo | Added by: Founder | Tags: cao dai
Views: 1226 | Downloads: 448 | Rating: 0.0/0
The Age of the Pyramids
Dung lượng: 1.20 Mb | Loại file: pdf
Xem : 221 | Download: 37 | Bình luận: 0 Thể loại: Mystery/Spiritism

Mind and memory training
Dung lượng: 852.2 Kb | Loại file: pdf
Xem : 203 | Download: 86 | Bình luận: 0 Thể loại: Business

Pure Land Buddhism
Dung lượng: 2.16 Mb | Loại file: pdf
Xem : 189 | Download: 28 | Bình luận: 0 Thể loại: Religion

Total comments: 0
Vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để bình luận.
[ Đăng ký | Đăng nhập ]
Site menu
Section categories
Khoa học huyền bí
Văn học nước ngoài
Văn học trong nước
Tôn giáo
Y học
Kinh tế
Tin học
Lịch sử
Tâm lý - Giáo dục - Học làm người
Login form

Liên kết
Search
Our poll
Bạn ở độ tuổi bao nhiêu?
Tổng kết quả: 214