Welcome Khách

thuvien.ucoz.com

Home » Files » Thư viện » Tôn giáo

BÁT ÐẠO NGHỊ ÐỊNH
[ · Download ]
File size: 147.5 KB
File type:
Download: 594
Added: 2:54 PM 24-12-2010
 

TIỂU DẪN


 

Phò loan:
Hộ Pháp & Văn Pháp


Vì có lịnh Ðức Lý Giáo Tông triệu ba vị Chánh Phối Sư về Tòa Thánh, sẵn dịp Hộ Pháp và Văn Pháp xin cho cả Chức Sắc hầu nghe dạy luôn.Sĩ Tải Phạm văn Ngọ

Tòa Thánh, ngày mồng 3 tháng 10 năm Canh Ngọ
(Le 22 Novembre 1930)


TRẦN VĂN XƯƠNG


Chào chư vị Thiên Phong. Có Quan Thánh Ðế Quân giáng.


 


QUAN THÁNH ÐẾ QUÂN


Chào chư vị Thiên Phong Hiệp Thiên Ðài và Hương Lự Hiền Muội. Chư vị cứ thiết đàn có ta trấn thủ.


 


Tái cầu:


ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ
LÝ GIÁO TÔNG


 


Chào chư Hiền Hữu, chư Hiền Muội. Có Chí Tôn ngự, chư Hiền Hữu, chư Hiền Muội khá mừng người!


Lão cám ơn Thượng Ðầu Sư làm vẹn phận sự giúp Lão.


Thượng Ðầu Sư bạch: "Ðệ tử cùng cả Chức Sắc đều hết lòng lo lắng, cúi xin Ðức Giáo Tông từ bi tái nhậm quyền hành hầu chỉnh đốn nền Ðạo."


À há! Thì cũng bởi Chí Tôn nài xin nhiều phen rằng chư Hiền Hữu, chư Hiền Muội chưa đủ tư cách giáo dân, Lão cũng rộng nghe theo. Ðã trót 5 năm để đủ cơ đời dạy ngoan chư Hiền Hữu, chư Hiền Muội, ngày nay Lão định trừ diệt quỉ quyền, không cho rối loạn nền Ðạo mà thử thách Thiên Phong nữa.


Chư Hiền Hữu, chư Hiền Muội đã đủ tài lực, đạo đức mà hành chánh rồi, thì Lão cũng nhứt định giữ nghiêm luật pháp, vậy thì Lão hành chánh cứ lấy công bình vô tư làm mực thước, Lão chẳng vì thương riêng mà che chở, Lão chẳng vì ghét riêng mà hành phạt. Lão nói thiệt rằng: Ðạo vốn của toàn cả chúng sanh. Lão chẳng lẽ lấy tư mà làm công cho đặng. Lão phải chấp chánh quyền hành, công thưởng, tội trừng cho đáng lý, chẳng phải bởi ngửa nghiêng cơ Ðạo, mà buộc đặng Lão tùng Ðời. Lão lấy quyền vô vi Càn khôn làm biểu hiệu, Lão chỉ vì tình nhau, mà cho chư Hiền Hữu chư Hiền Muội biết trước rằng: Ðừng ỷ công mà cả lòng khi lịnh. Lão nhứt định chẳng hề tha thứ bao giờ, nên thì để, hư thì trừ, chư Hiền Hữu, chư Hiền Muội đừng trách Lão quá ư nghiêm khắc nghe!


Hộ Pháp! Lão dùng văn chương thường dụng của nhà Nam, đặng làm mấy Ðạo Nghị Ðịnh nầy. Hiền Hữu gắng để hết ý vào, xem xét coi như chánh đáng thì ký tên cùng Lão, đặng ban hành, phòng có điều chi trở ngại cho Lão hiểu đặng toan sửa cải nghe!


(Sĩ Tải rán chép y như văn Lão.)


Donation - Quyên góp
Category: Tôn giáo | Added by: admin | Tags: cao dai
Views: 676 | Downloads: 594 | Rating: 0.0/0
Total Quality Management in Education
Dung lượng: 1.90 Mb
Xem : 219 | Download: 44 | Bình luận: 0 Thể loại: Education

Phong thuỷ chuyên đề
Dung lượng: 3.46 Mb
Xem : 1910 | Download: 1348 | Bình luận: 0 Thể loại: Khoa học huyền bí

10 Đại Mưu Lược Gia Trung Quốc
Dung lượng: 799KB
Xem : 576 | Download: 334 | Bình luận: 2 Thể loại: Văn học nước ngoài

Total comments: 0
Vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để bình luận.
[ Đăng ký | Đăng nhập ]
Site menu
Section categories
Khoa học huyền bí
Văn học nước ngoài
Văn học trong nước
Tôn giáo
Y học
Kinh tế
Tin học
Lịch sử
Tâm lý - Giáo dục - Học làm người
Login form

Liên kết
Search
Our poll
Bạn ở độ tuổi bao nhiêu?
Tổng kết quả: 214