Khâm định Việt sử thông giám
Welcome Khách

thuvien.ucoz.com

Home » Files » Thư viện » Lịch sử

Khâm định Việt sử thông giám
[ · Download ]
File size: 8 MB
File type:
Download: 215
Added: 8:18 PM 12-02-2014
Ebook: pdf
File on server: zipHùng Vương. Dựng nước gọi là Văn Lang, đóng đô ở Phong Châu

Hồng Bàng thị. Đầu là Kinh Dương Vương, tương truyền là vua trước tiên của nước Việt ta. Kinh ương Vương sinh Lạc Long Quân. Hùng Vương là con Lạc Long Quân.

Nguyên xưa, Đế Minh, cháu ba đời Viêm đế Thần Nông thị1 , đi tuần sang Nam, đến Ngũ Lĩnh2 , lấy Vụ tiên nữ, sinh con là Lộc Tục có đức tính hoàn toàn. Đế Minh yêu Lộc Tục lắm, muốn truyền ngôi cho, nhưng Lộc Tục cố nhường cho anh là Nghi. Bấy giờ mới lập Đế Nghi làm vua nối ngôi, thống trị phương Bắc (Trung Quốc), phong Lộc Tục làm Kinh Dương Vương, thống trị phương Nam.

Kinh Dương Vương sinh con là Sùng Lãm, gọi là Lạc Long Quân. Lạc Long Quân lấy Âu Cơ, sinh trăm con trai. Ấy là tổ tiên của Bách Việt3 , suy tôn người trưởng lên làm Hùng Vương, nối ngôi vua, dựng nước gọi là nước Văn Lang, đóng đô ở Phong Châu; truyền nối mười tám đời đều gọi là Hùng Vương.
Donation - Quyên góp
Category: Lịch sử | Added by: admin
Views: 424 | Downloads: 215 | Rating: 0.0/0
Từ Hy Thái Hậu - S.Pearl Bucks
Dung lượng: 479.8Kb
Xem : 1253 | Download: 489 | Bình luận: 0 Thể loại: Văn học trong nước

Người đàn bà trong tướng mệnh học
Dung lượng: 860 KB
Xem : 1772 | Download: 3616 | Bình luận: 0 Thể loại: Khoa học huyền bí

The Handy Geology Answer Book
Dung lượng: 30.2 MB | Loại file: .pdf
Xem : 163 | Download: 93 | Bình luận: 0 Thể loại: Geology

Total comments: 0
Vui lòng đăng ký hoặc đăng nhập để bình luận.
[ Đăng ký | Đăng nhập ]
Site menu
Section categories
Khoa học huyền bí
Văn học nước ngoài
Văn học trong nước
Tôn giáo
Y học
Kinh tế
Tin học
Lịch sử
Tâm lý - Giáo dục - Học làm người
Login form

Liên kết
Search
Our poll
Bạn thích đọc loại sách nào?
Tổng kết quả: 152